Kennisbank

 • Waar haal ik het te investeren bedrag vandaan?

  Om als zelfstandig ondernemer te starten heb je geld nodig, voor een computer, bedrijfsauto of werkruimte. Het mooiste is als je dat kunt financieren uit spaargeld, maar wat als je dat niet hebt of niet genoeg? Hoe kom je dan toch aan het benodigde startkapitaal? Crowdfunding ‘Investeringen door de massa’, ofwel crowdfunding, worden steeds populairder. […]

 • Waarom betaal ik als franchisenemer allerlei (franchise) fees?

  Voor het gebruik van de door de franchisegever ontwikkelde formule betaal je als franchisenemer een vergoeding aan de franchiseorganisatie. De wijze waarop dit gebeurt verschilt sterk per franchiseformule. In de praktijk betaalt de franchisenemer meestal verschillende vergoedingen, te weten de entreefee, de franchisefee en de marketing- en reclamefee. Waarom entreefee betalen? Deze vergoeding wordt in […]

 • Wat als het de franchisenemer niet lukt het beoogde resultaat te bereiken?

  De meeste problemen ontstaan omdat er geen duidelijkheid is over welke partij verantwoordelijk is voor welke acties. Franchisegever dient de formule op een bepaalde wijze aan te bieden zodat er voor franchisenemers ruimte is op goed rendement en continuïteit. Dat is natuurlijk een ruim begrip en op meerdere wijze interpreteerbaar. Hier spreekt de noodzaak weer […]

 • match franchise
  Hoe vind ik de beste franchisenemer voor mijn formule?

  Hoe en waar vind ik de beste franchisenemer voor mijn formule?  Achter het antwoord op deze vraag zit een heel plan, want zoals u wellicht zelf al heeft ervaren is het vinden van de juiste match een erg tijdrovende aangelegenheid. Graag werken wij het antwoord op deze vraag voor u uit in een werving- en […]

 • stappenplan franchise
  Stappenplan voor de franchisenemer

  1. Wat is uw wens, doel, visie? Sta goed stil bij wat u écht graag zou willen. Wat zou uw ideaalplaatje zijn over 5 jaar? Denk niet meteen in (on)mogelijkheden, maar vooral in hoe u het zou wensen. Probeer een beeld te schetsen hoe dit eruit zou zien en doorloop de volgende stappen om te […]

 • Is er een leertraject om het concept van de franchisegever onder de knie te krijgen?

  Elke franchisegever zou in haar starterspakket een opleidingsfase of leertraject moeten inbouwen. Een goede start is het halve werk en hiermee voorkom je dat de kennis en ervaringen zoals opgedaan door franchisegever foutief worden toegepast. Wat hiermee ook voorkomen kan worden is dat franchisenemer niet voldoende geschoold is en de formule niet optimaal ingezet wordt. […]

 • Hoe lang loopt een franchisecontract, samenwerkingscontract?

  Gemiddeld 5 jaar, maar hiervan kan worden afgeweken. Dit is sterk afhankelijk van het investeringsmodel en de terugverdientijd van de formule. In de Retail zijn ook huurcontracten van invloed, maar dat is in de zakelijke dienstverlening minder van toepassing. Als de investeringen in een formule hoog zijn en de terugverdientijd langer duurt, kan van de […]

 • Waarom is een franchise handboek nodig?

  Een franchisehandboek is nodig om de praktische en operationele afspraken in vast te leggen, een heel belangrijk document dus. De juridische afspraken zoals vastgelegd in de franchiseovereenkomst worden op een praktische wijze in het handboek uitgewerkt. Het handboek vormt samen met het contract een verbinding tussen franchisegever en franchisenemers. Aanpassingen in de formule worden in […]

 • nederlandse franchise code
  Wat houdt de Nederlandse Franchise Code in?

  De Nederlandse Franchise Code beschrijft wat van franchisegevers en franchisenemers in hun gezamenlijke ondernemingspraktijk wordt verwacht. Duidelijk wordt aangegeven hoe partijen over en weer rekening dienen te houden met elkaars belangen. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor communicatie en overleg. Het lijkt er toch van te komen, een wettelijke verankering van de Franchise Code. […]

 • Hoe bepaal ik of het voorgestelde exploitatiemodel klopt?

  Met gezond boerenverstand kom je een heel eind. Je kunt er ook voor kiezen experts mee te laten rekenen. Bovenal moeten de cijfers niet te rooskleurig zijn en een reële inschatting geven van hetgeen te bereiken is onder normale omstandigheden. Het is aan te bevelen dat zowel franchisegever maar u als kandidaat franchisenemer zelf ook […]

 • Wat zijn de plichten van een franchisegever?

  Franchisegever is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de formule en de continuïteit van de organisatie. Zij maakt een strategisch meerjarenplan op met daarin de belangrijkste doelstellingen van de organisatie. Middels een operationeel jaarplan stelt franchisegever haar organisatie en aangesloten franchisenemers in staat bij te sturen afhankelijk van de ontwikkelingen in de markt. Dit operationeel jaarplan […]

 • Wat is het verschil tussen hard franchise en soft franchise?

  Het verschil is dat bij hard franchise er méér centrale afspraken zijn waar een franchisenemer zich aan dient te houden. ‘Regel’ is hoe harder hoe beter, echter moeten dan de centrale spelregels wel goed opgebouwd zijn en in de praktijk goed werken. Ervaring in een formule bepaalt dus in grote mate ook de hardheid, een […]

 • Waar vind ik een passende franchiseformule?

  Voordat u op zoek gaat naar aansluiting bij een franchiseformule, is het van belang uw financiële (on)mogelijkheden te kennen. Dromen spatten al snel uiteen en teleurstelling volgt als aansluiting niet haalbaar is vanwege te hoge fee of investeringen. Daarnaast is er in elke branche wel een leuke en passende formule te vinden. Er zijn verschillende […]

 • Wat kan een franchisegever van een franchisenemer verwachten?

  Het volgende wordt over het algemeen van een franchisenemer verwacht: Een maximale inzet met betrekking tot het exploiteren van de formule volgens de richtlijnen van het formulehandboek. Een franchisenemer dient loyaal te zijn aan de uitgangspunten van de formule en deze te volgen Inbreng geven een kennis delen teneinde de formule te verbeteren. Dit kan […]

 • Welke investeringen verwacht een franchisegever van de franchisenemer?

  Afhankelijk van de hardheid van de formule, moet een franchisenemer zelf veel doen of niet. Qua investeringen in tijd en of geld geldt hiervoor hetzelfde. Sommige concepten zijn zo ver ontwikkeld dat enkel na afsluiten van de overeenkomst, de operatie vanzelf start en de vestiging opgestart wordt. Andere softe concepten vragen meer inbreng van de […]

 • Waarom betaal ik franchise fee?

  Om gebruik te mogen maken van een bepaalde formule, voor de operationele begeleiding en voor de inrichting van de toegevoegde waarde van de formule. De franchisegever heeft de plicht de formule te onderhouden, door te ontwikkelen en te innoveren. Hierdoor wordt ook de concurrentiepositie gewaarborgd en verbeterd. Als franchisenemer heb je recht op ondersteuning, begeleiding, […]

 • Hoe maak ik als franchisegever een franchise handboek?

  Het maken van een goed franchise handboek is een vak apart. Het handboek is voor elke formule uniek en geeft –als het goed is- alle informatie, procedures, spelregels, rol- en taakverdeling, verantwoordelijkheden en instructies die nodig zijn om als franchisenemer volgens uw formule succesvol te laten zijn. Het gaat om het verzamelen van alle relevante […]

 • Wat mag er niet ontbreken in het franchise handboek?

  Een franchisehandboek moet veel verwijzingen hebben naar de franchiseovereenkomst en andersom. Het is een document wat onmisbaar is in elke franchisesamenwerking. Zonder franchisehandboek is er geen enkele basis om op samen te werken, immers de operationele spelregels zijn vrij te interpreteren en er moeten afspraken vastgelegd worden. De franchiseovereenkomst bevat de formeel juridische afspraken tussen […]

 • Hoe kom ik er achter of een franchiseformule “betrouwbaar” is?

  Betrouwbare formules hebben in het verleden successen laten zien of hebben betrouwbare bestuurders aan boord. Zekerheden zijn er niet altijd, maar enig onderzoek vooraf kan wel hulp bieden. Als de cijfers realistisch zijn weergegeven en er aandacht is besteed aan contracten en handboek en er een duidelijke visie op de markt is, sluit je de […]

 • juridisch
  Wat kan ik doen wanneer een franchisegever zijn/haar afspraken niet nakomt?

  Je start om de franchisegever hier formeel op aan te spreken. Dit kun je doen per brief of email. Als dit niet toereikend is kun je een adviseur inhuren om je bij te staan. Mocht dit niet voldoende zijn, dan zou tenslotte een juridische ondersteuning je recht wellicht kunnen afdwingen, maar gelukkig hoeft het in de meeste […]

 • samen
  Wat is franchise?

  Franchising is een vorm van hechte samenwerking tussen zelfstandige ondernemers. Uitgangspunt bij deze samenwerking is dat alle betrokken partijen voordeel behalen door een efficiënte werkwijze, een goede onderlinge taakverdeling en een uniforme uitstraling naar de markt. De franchisegever heeft alle elementen van de bedrijfsvoering zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd, zoals de systematiek van adviseren, […]

 • Is een franchiseraad verplicht binnen iedere Franchiseformule?

  Nee, er is geen wettelijke regel die een franchiseraad verplicht stelt. Wel is het raadzaam goed en zorgvuldig overleg tussen franchisenemers en franchisegever te laten plaatsvinden. Veelal wordt een franchiseraad ingesteld bij 15 franchisenemers of meer, omdat er vanaf dit aantal tijdens vergaderen moeilijk(er) tot besluitvorming gekomen wordt. De franchiseraad heeft doorgaans een adviesbevoegdheid (geen […]

 • Waarom zit er zoveel verschil in hoogte franchise fee bij verschillende formules?

  Naarmate een formule veel marge of rendement biedt zullen de fee’s hoger zijn, maar ook  de mate van toegevoegde waarde bepaalt in grote mate de hoogte van de fee. In sommige branches zit meer marge op de producten of diensten dan in andere branches. Denk bijvoorbeeld aan branches waar de omloopsnelheden hoger zijn. De hoogte […]

 • Wat is de bijdrage van een franchiseraad?

  Belangrijk om te weten is waarom een franchiseraad wordt ingesteld. Wanneer een franchiseformule te groot wordt qua aantal vestigingen, en franchisegever toch formeel overleg wenst met haar gelieerde franchisenemers om tot besluitvorming te komen, wordt vaak een franchiseraad ingesteld. Het is een recht wat aan een select aantal franchisenemers wordt verleend, om namens alle andere […]

 • Wat mag je van een franchisegever verwachten?

  Van een franchisegever mag je de volgende werkzaamheden verwachten: Afsluiten van contracten met kernleveranciers of landelijke ketens Ontwikkelen, bewaken, up-to-date houden en uitrollen van de formule Het er beschikking stellen van een actueel handboek Het werven en selecteren van franchisenemers Het aandragen en/of goedkeuren van reclame, promoties en campagnes. Het toezien op de realisatie van […]

 • Ben ik als franchisenemer nog wel eigen baas?

  In een franchisesamenwerking heb je gezamenlijk besloten onder één naam en formule samen te werken. Dat betekent dat er soms beslissingen worden genomen waar je het niet mee eens bent. Als dit te vaak voorkomt, zou ik overwegen de samenwerking te beëindigen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat er geen goed overleg is waardoor […]

 • samen
  Ins en outs bij het vinden van de best passende franchisegever

  Wanneer u als franchisenemer aan de slag wilt, zijn er heel veel zaken waarop u moet letten en momenten waarop u keuzes moet maken. Het begint meestal met enthousiasme. Hiermee ontstaat tegelijkertijd het gevaar dat u te weinig nadenkt over de voor- en nadelen. En over één nacht ijs gaan is immers best riskant en […]

 • Hoe bepaal ik of de locatie en/of het rayon wel geschikt is?

  Hiervoor kunnen onderzoeken gedaan worden. Belangrijk is dat franchisenemer zelf ook een marktonderzoek verricht zodat hij op de hoogte is van al hetgeen er speelt in het gebied. Denk hierbij aan concurrentie, waar zitten de klanten en wie zijn de klanten, kosten vd exploitatie ed…  

 • Hoe bepaal ik welke franchiseformule het best bij mij past?

  Zaken als financiële inbreng, branche, ervaringen maar ook capaciteiten bepalen in grote mate welke formule bij u past.

 • Hoeveel entreefee moet ik betalen?

  Dit is afhankelijk van de verdiencapaciteit van de formule, de investeringen die franchisegever gedaan heeft in de formule en in het margemodel. Zowel entreefee als ook de maandelijkse operationele fees moeten passen in het exploitatiemodel van franchisenemer. Een entree fee wordt vaak eenmalig gerekend en varieert van € 0 tot enkele tonnen. Franchisefee en marketingfee zijn jaarlijks […]

 • Welke documenten heb ik nodig?

  In elke juridische franchisesamenwerking tussen twee entiteiten zijn documenten vereist die de afspraken correct weergeven. Zo regelt de franchiseovereenkomst alleen de juridische afspraken en het franchisehandboek de operationele afspraken. In hoofdlijnen zijn de volgende documenten altijd een vast onderdeel binnen elke formule: Geheimhoudingsverklaring Franchiseovereenkomst Franchisehandboek Exploitatiebegrotingen en liquiditeitsbegrotingen Ondernemersplan van de franchisenemer Operationeel jaarplan Naast […]

 • Hoe weet ik of het franchisecontract wel klopt?

  Door dit contract te laten controleren bij een franchiseadviseur of jurist. Een goede franchiseovereenkomst is een maatwerk overeenkomst, hetgeen wil zeggen dat de inhoud van de overeenkomst is afgestemd op de “specifieke franchise formule”, het type samenwerking, de branche en de specifieke exploitatiewijze. Het ontwikkelde concept en het DNA van de formule, dient dan ook […]

 • Wat kan ik doen wanneer er een meningsverschil/conflict tussen franchisegever en franchisenemer ontstaat?

  De reden van dit meningsverschil is vaak ontstaan uit het ontbreken van voldoende toegevoegde waarde in de formule door franchisegever. Anders gezegd; franchisenemer vindt dat hij teveel betaalt voor de diensten van de franchisegever. Hier zitten natuurlijk altijd twee kanten aan het verhaal en aan de beleving van deze toegevoegde waarde. Worden de juiste diensten wel […]

 • Is er een proefperiode?

  Meestal niet, spendeer extra tijd aan de voorbereidingen en lees het franchisehandboek goed door zodat je weet welke operationele afspraken er gelden. Franchisen is enorm populair. Maar niet elke ondernemer is geschikt om een concept dat door anderen is uitgedacht succesvol te exploiteren. Over één nacht ijs gaan is onverstandig, daarvoor zijn de belangen te […]

 • Wat als de franchisegever failliet gaat?

  Dan heb je als franchisenemer een probleem. Franchisenemers zullen de gevolgen van het faillissement doorgaans direct voelen, omdat de formule feitelijk tot stilstand komt. De vraag is dan hoe je het juridisch geregeld hebt met elkaar, waar de rechten van het merk naar toe gaan en wie de schuldeisers zijn. Weet dat de franchiseovereenkomst, ook […]

Daag ons uit

Het eerste gesprek is altijd gratis. Neem vrijblijvend contact op.

Bart van der Schoot, eigenaar De Franchise Adviseur