NFV Franchise statistiek 2016: retail food maakt het positieve verschil

In vergelijking met het jaar 2014 biedt de Franchise statistiek over het jaar 2015 wederom een redelijk stabiel beeld, zo blijkt uit het jaarlijks onderzoek dat de NFV en de Rabobank hebben verricht. Het aantal formules bleef met +4 min of meer stabiel, er is een lichte groei van het aantal franchisevestigingen (+0.48%) en overigens ook een lichte toename van het aantal medewerkers (+0.6 %). Tenslotte tekende zich een toename van de omzet af met 400 miljoen Euro (+1.28%).

Waar de Retail Food het goed deed, daar laat de Retail Non Food het liggen. Leegstaande winkels zijn hier de stille getuigen van evenals de hoge groeicijfers van bedrijven die zich voornamelijk bezighouden met internet sales (-8%). De Horeca is het ondanks een wat minder sterke omzetgroei goed blijven doen.

Dit jaar is de dienstverlening voor het eerst weergegeven zonder de zorgsector. Deze is nu apart vermeld om de groei in deze sector in de toekomst beter te kunnen monitoren. Tel je de zorg wel mee bij de dienstverlening, dan kan worden geconstateerd dat ook de dienstverlening in zijn geheel goed heeft gepresteerd zowel qua aantal vestigingen en de aantallen medewerkers als  de omzet.

De sector overig, waar o.a. automotiv en herstelbedrijven in zitten, heeft positief gepresteerd met een omzetgroei van maar liefst 10%.

NFV Franchise statistiek 2016

Bron: Nederlandse Franchise Vereniging

terug naar franchisenieuws overzicht