Bent u al voorbereid op de strengere privacywet?

De AVG (de internationale naam is GDPR – General Data Protection Regulation) is de nieuwe Europese privacywet die in alle landen van de EU van toepassing is vanaf 25 mei 2018. Deze wet vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) Gevolg is dat o.a. ondernemers en marketeers onder de nieuwe wet zorgvuldiger moeten omgaan met persoonsgegevens, zowel in de B2C als in de B2B sector.

privacywet

De 5 uitgangspunten van de AVG zijn als volgt:

  1. Transparantie: voor betrokkenen moet het duidelijk zijn dat zijn/haar gegevens worden verwerkt en op welke wijze.
  2. Doelbinding: de gegevens mogen alleen verwerkt worden voor het van tevoren omschreven doel.
  3. Dataminimalisatie: er mogen alleen gegevens worden verwerkt die nodig zijn voor dat doel.
  4. Beveiliging en opslagbeperking: hoe gevoeliger de persoonsgegevens zijn, hoe hoger het beveiligingsniveau moet zijn.
  5. Meest privacyvriendelijke settings: bij de ontwikkeling van je producten en diensten moet je vastleggen hoe er met persoonsgegevens binnen je organisatie wordt omgegaan. Je moet standaard uitgaan van de meest privacyvriendelijke settings (bijv. bij apps, de algemene voorwaarden en privacy statement).

Ook bij franchise krijgt u te maken met deze nieuwe wet, dus lees hier verder…

Om te anticiperen op deze nieuwe Europese privacywet download deze PDF

 

terug naar franchisenieuws overzicht