Bent u op de hoogte wat de Nederlandse Franchise Code voor u betekent?

In de NFC zijn een aantal bepalingen opgenomen ten aanzien van de Voorovereenkomst. Omdat dit ook verplichtingen met zich meebrengt buiten de overeenkomst om, brengen wij dit graag onder de aandacht:

Als de franchisegever kandidaat franchisenemers verplicht tot het sluiten van een voorovereenkomst zullen de volgende regels worden nageleefd:

a. Tijdig voorafgaand aan het tekenen van een voorovereenkomst zal de kandidaat franchisenemer schriftelijke informatie ontvangen over het doel van de voorovereenkomst en, indien van toepassing, over de vergoeding die hij aan de franchisegever moet betalen om diens daadwerkelijk gemaakte kosten met betrekking tot de voorovereenkomst te dekken.

b. Indien de franchiseovereenkomst wordt gesloten, wordt de sub a bedoelde vergoeding door de franchisegever terugbetaald of verrekend.

c. De voorovereenkomst dient bepalingen te bevatten over de duur en de beƫindiging ervan.

d. De franchisegever kan in de voorovereenkomst een concurrentieverbod en/of een geheimhoudingsclausule opnemen. De franchisenemer is verplicht iedereen die hij informeert over zijn voorgenomen samenwerking met de franchisegever te binden aan eenzelfde geheimhoudingsclausule als waaraan hij is gebonden

Bent u benieuwd wat er verder wordt vermeld in de Nederlandse Franchise Code? klik hier

 

terug naar franchisenieuws overzicht