Wie of wat bepaalt de entree fee?

Hoe hoog mag de entree fee van een franchiseformule zijn? Deze is niet overal even hoog; het bedrag varieert van € 2.500 tot € 750.000 en soms nog hoger.

De hoogte wordt bepaald door toegevoegde waarde die de franchisegever meegeeft aan zijn formule. Verder bepaalt het verdienmodel van de formule de hoogte van de fee. En last but not least is de reputatie in de markt van grote waarde.

Maar bij de entree ben je nog niet binnen. Er dient vaak ook een maandelijkse franchise fee en/of marketing afgerekend te worden.

Zowel entree- als maandelijkse fee zijn sterk afhankelijk van het margemodel van de formule. Ook van de  mate van begeleiding die de franchisegever biedt mag verrekend worden in de fee. Ten slotte kan (of moet) de franchisenemer gebruik maken van faciliteiten zoals trainingen, rapportages, ict oplossingen, bedrijfskundige begeleiding en dergelijke. En ook die moeten worden betaald.

Hoe hoog de fee is, is dus vooral een kwestie van optellen en aftrekken. En van gevoel; een laag bedrag kan te hoog zijn. Maar een heel hoog bedrag kan zo maar rekenen op tevreden franchisenemers.

Eigenlijk heel logisch en duidelijk….

Echter; in de praktijk loopt het zoals zo vaak niet helemaal glashelder; Het bedrag is ooit met de natte vinger vastgesteld of er zijn verschillen tussen de verschillende franchisenemers. Marketingkosten worden opgevoerd maar uitvoering van de plannen blijft uit. De waarde van de formule is gestegen of gedaald. De exploitatie is van enkele jaren terug. Gevoel laat zich moeilijk in geld uitdrukken etc etc.

Laat een extern adviseur meekijken. Laat het franchisecontract, handboek, fee structuur etc  beoordelen door een objectieve partij. Zo voorkomt de franchisenemer dat zijn enthousiasme, roze bril en/of onervarenheid hem een verkeerd beeld geven van de formule waarbij hij zich wil aansluiten.

De FranchiseAdviseur adviseert tevens frequent franchisegevers op dit gebied; bedrijfsblindheid kan leiden tot een verkeerde rekensom; de fee bedragen zijn te laag of te hoog. Het gaat erom dat het klopt en dat de franchisegever de hoogte van de fee kan uitleggen en rechtvaardigen aan de franchisenemers, zodat iedereen met een goed gevoel aan het succes van de formule werkt.

terug naar blog overzicht