Franchise contract: 7 zaken waar u op moet letten

Bart Van der Schoot

franchise contract

Of u nu franchisenemer of franchisegever bent, een franchise contract vormt de basis voor uw samenwerking. Deze 7 tips helpen u om onaangename verrassingen te voorkomen.

 1. Sluit direct de huurovereenkomst

Als u werkt met een franchiseformule die in een bedrijfs- of retail ruimte wordt uitgevoerd, dan wordt de huurovereenkomst vaak onderdeel van het franchise contract. Ze kunnen ook los van elkaar bestaan, houd er dan rekening mee dat u te maken krijgen met juridische bepalingen in het huurrecht. Is de bedrijfsruimte van de franchisenemer? Kijk kan goed wat de invloed is van het concurrentiebeding, mocht hij uitstappen uit de formule.

 2. Bepaalde diensten

Franchisegever ondersteunt franchisenemer door het leveren van toegevoegde waarde. Deze toegevoegde waarde bestaat uit;

  • genereren van leads
  • creëren van merkwaarde
  • bieden van inkoopvoordeel
  • ondersteuning aan de back office kant. Dat kan door middel van slimme ict oplossingen, centrale administratie, trainingen etc.

3. Tussentijdse uitstapmogelijkheden

Het zit niet altijd mee. Mochten de resultaten tegenvallen of ontstaan er conflicten, dan moet er de mogelijkheid zijn om het franchise contract te beëindigen. Op zo’n moment zijn de belangen vaak tegenstrijdig. Zorg ervoor dat hierover een duidelijke clausule opgenomen is in de overeenkomst. Inventariseer wat de consequenties zijn  van beëindiging van de overeenkomst en de financiële gevolgen.

4. Maak het nederlandse recht van toepassing

Nederland heeft geen franchisewet. En ieder contract dient toepasselijk worden verklaard op het Nederlands recht. Benoem ook een rechtbank indien het tot een geschil komt.

5. Arbitrage voorkomt rechtsgang

Een gang naar de rechtbank is prijzig. Arbitrage kan een betere manier van geschillenbeslechting zijn en kan deze hoge kosten voorkomen, al zijn ook hieraan kosten verbonden. Daarnaast is arbitrage vaak sneller dan een gerechtelijke procedure. Beter is nog samen te schikken en een rechtsgang voorkomen.

6. Regulier exclusiviteit

In een franchise contract wordt er geregeld waar franchisenemers hun bedrijf mogen voeren. Vaak wordt exclusiviteit geregeld op geografische basis, in een regio of rayon. In dat gebied mag er geen tweede vestiging geopend worden of andere franchisenemers van dezelfde formule zich vestigen. Er wordt ook vaak vastgelegd dat andere franchisenemers in dit gebied geen actieve reclame mogen voeren.

7. Ken het verschil tussen een licentie overeenkomst en een franchise contract

In zijn meest simpele vorm bestaat een licentie uit een verklaring van de kant van de licentiegever dat de licentienemer de omschreven activiteit mag uitvoeren. Een franchise is een methode van zakendoen waarbij een ondernemer (de franchisenemer) een contract sluit met de eigenaar van een handelsnaam (de franchisegever) die de franchisenemer het recht geeft om tegen betaling een zaak met die handelsnaam te exploiteren. Kenmerkend voor een franchisecontract is het gebruik van een herkenbare formule.

 

Bonus: Doorgrond de details met een expert

Bij zowel het opzetten of sluiten van een franchise contract, moeten er juridische en bedrijfskundige details bepaald worden. Door deze details met een expert te bespreken kunnen verrassingen in de uitvoering worden voorkomen.  De FranchiseAdviseur helpt u graag bij het opstellen of afsluiten van een franchise contract. Welke vraag houdt u bezig? Leg hem gerust bij ons neer.

terug naar blog overzicht