Kennisbank

 • documenten
  Welke documenten heb ik nodig?

  In elke juridische samenwerking tussen twee bedrijven zijn documenten vereist die de afspraken correct weergeven. Zo regelt de franchiseovereenkomst alleen de juridische afspraken. Het franchisehandboek beschrijft de operationele afspraken. In hoofdlijnen zijn de volgende documenten altijd een vast onderdeel binnen elke formule: Geheimhoudingsverklaring Franchiseovereenkomst Franchisehandboek Exploitatiebegrotingen en liquiditeitsbegrotingen Ondernemersplan van de franchisenemer Operationeel jaarplan De […]

 • Hoe maak ik een franchise handboek
  Hoe maak ik een franchisehandboek?

  Eén van de belangrijkste onderdelen van een franchiseformule is het franchisehandboek. Het handboek is voor iedere franchiseformule uniek. Maar het opstellen van een goed franchisehandboek voor uw formule is een vak apart. Hier leest u waaraan een handboek moet voldoen en hoe u dit handboek goed op kunt stellen. Franchisehandboek met praktische en operationele zaken […]

 • Wat als franchisenemer het beoogde resultaat niet haalt?
  Wat als franchisenemer het beoogde resultaat niet haalt?

  Wat zijn de gevolgen voor de franchisegever als de franchisenemer het beoogde resultaat niet haalt? En wie is verantwoordelijk en welke oorzaken liggen hier bijvoorbeeld aan ten grondslag? De meeste problemen ontstaan omdat er geen duidelijkheid is over welke partij verantwoordelijk is voor welke acties. Goed rendement en continuïteit voor franchisenemer De franchisegever dient de formule […]

 • Instemmingsrecht
  Nieuwe franchisewet: Instemmingsrecht

  De nieuwe wet franchise die per 01-01-2021 van kracht is, moet worden vertaald naar de bestaande franchiseovereenkomsten. Bent u goed voorbereid?  In dit artikel vertellen wij u meer over het instemmingsrecht, wat in artikel 7. 921 wordt beschreven. Instemmingsrecht: Artikel 921 Indien de franchisegever voornemens is met gebruikmaking van een in de franchiseovereenkomst opgenomen bepaling […]

 • Goodwill en Non-concurentiebeding
  Nieuwe franchisewet: goodwill en non-concurrentiebeding

  Binnen de nieuwe franchisewet is goodwill één van de vier belangrijkste onderwerpen. We vertellen u graag meer over de gevolgen van de nieuwe franchisewet met betrekking tot de onderwerpen goodwill en non-concurrentiebeding. Overbruggingsperiode Belangrijk om te weten is dat deze wetswijziging een overbruggingsperiode van twee jaar kent. De ingangsdatum hiervan is dus januari 2023 voor […]

 • Zorgplicht in nieuwe franchisewet
  Nieuwe franchisewet: zorgplicht tijdens de samenwerking

  De nieuwe franchisewet brengt nogal wat veranderingen met zich mee. Wij houden u hierover graag op de hoogte en brengen regelmatig een belangrijk aspect uit deze nieuwe wet aan de orde. Hiermee krijgt u als franchiseondernemer meer inzicht en gevoel bij deze nieuwe wet die op 1 januari 2021 in werking treedt. We schreven eerder […]

 • Precontractuele fase nieuwe wet franchise
  Nieuwe franchisewet: de precontractuele fase

  In de nieuwe franchisewet, die per 1 januari 2021 ingaat, ligt de nadruk op vier cruciale onderdelen. In dit artikel gaan wij in op het eerste onderdeel ‘de precontractuele uitwisseling van informatie’. Dit onderdeel is van belang voor nieuwe franchisecontracten. Want welke relevante informatie moet in deze precontractuele fase gedeeld worden en hoe lang duurt […]

 • waarom betaal ik franchise fee
  Waarom (franchise) fees in rekening worden gebracht

  Voor het gebruik van de door de franchisegever ontwikkelde formule betaalt de franchisenemer een vergoeding aan de franchiseorganisatie. De wijze waarop dit gebeurt verschilt sterk per franchiseformule. In de praktijk betaalt de franchisenemer meestal verschillende vergoedingen, te weten de entreefee, de franchisefee en de marketing- en reclamefee. Waarom entreefee betalen? Deze vergoeding wordt in rekening […]

 • verschil tussen hard franchise en soft franchise
  Wat is het verschil tussen hard franchise en soft franchise?

  Wat is nu het verschil tussen hard franchise en soft franchise? Deze vraag wordt ons vaak gesteld en wij proberen het u hier helder uit te leggen. Hard franchise Het verschil is dat bij hard franchise er méér centrale afspraken zijn waar een franchisenemer zich aan dient te houden. De “regel’ is hoe harder hoe […]

 • Wat is de toegevoegde waarde van franchise
  Wat is de toegevoegde waarde van franchise?

  Franchise. Deze vorm van ondernemen komt vaker voorbij dan u denkt. Want achter vele bekende winkelketens of grote bedrijven schuilt een succesvolle franchiseformule. Maar wat is franchise nu precies? En wat is de toegevoegde waarde? Wij leggen het u graag uit. Zelfstandige ondernemers Franchising is een vorm van hechte samenwerking tussen zelfstandige ondernemers. Het uitgangspunt bij […]

 • tip tuesday franchisehandboek controleren
  Franchisehandboek controleren

  Is uw franchisehandboek op orde? En heeft u het handboek ook al digitaal? Neem nu uw franchisehandboek kritisch door. Of laat uw handboek door een expert controleren. Zo heeft u binnenkort weer een actueel exemplaar. Wat is een franchisehandboek? Het franchisehandboek is een verplicht onderdeel van elke franchiseformule. In een goed franchisehandboek is alles vooraf […]

 • franchisegever failliet
  Wat als de franchisegever failliet gaat?

  Als franchisegever failliet gaat houdt de franchiseovereenkomst op met bestaan. Dit betekent dat er formeel geen samenwerking meer is. Er ontstaat dan voor u als franchisenemer wel een probleem. Franchisenemers zullen de gevolgen van het faillissement doorgaans direct voelen, omdat de formule feitelijk tot stilstand komt. De vraag is; Hoe heeft u het juridisch met elkaar […]

 • franchisecontract
  Hoe weet ik of het franchisecontract wel klopt?

  U gaat een franchiseovereenkomst aan met uw franchisegever. Maar hoe weet u of het franchisecontract wel klopt? Het antwoord is eenvoudig. Door het franchisecontract te laten controleren bij een franchiseadviseur of jurist. Maatwerk Een goede franchiseovereenkomst is een maatwerk overeenkomst. Dit wil zeggen dat de inhoud van de overeenkomst is afgestemd op de franchiseformule, het […]

 • Franchiselocatie starten
  Nieuwe franchisevestiging: hoe bepaal ik of de locatie en/of het rayon wel geschikt is?

  Voordat u een nieuwe franchisevestiging opent, dient u te bepalen of de locatie of het rayon geschikt is. Maar hoe bepaalt u de grootte van een franchiselocatie of het rayon? En hoe weet u of het rayon wel geschikt is? De grootte van rayons worden vaak door de franchisegever bepaald. Dit kan afhankelijk zijn van […]

 • franchise handboek
  Het Franchisehandboek! Welke onderwerpen mogen niet ontbreken?

  Een franchisehandboek is onmisbaar voor iedere franchiseformule. In een franchisehandboek staan alle operationele afspraken van een franchiseformule duidelijk beschreven. In het franchisehandboek staan veel verwijzingen naar de franchiseovereenkomst en andersom. Zonder franchisehandboek is er geen basis om samen te werken. Hierin staan tenslotte alle spelregels die relevant zijn voor de ontwikkeling van de formule. Ondernemen is […]

 • Vind de formule die bij u past
  Vind de franchiseformule die bij u past!

  Droomt u van een eigen onderneming? Maar gaat u het liefst met een bekend product of dienst aan de slag? Word dan franchisenemer! Franchisenemer zijn heeft veel voordelen. Lees mee en kom erachter welke voordelen franchise heeft en welke formules nog enthousiaste franchisenemers zoeken. Wat is een franchisenemer? Kort gezegd is een franchisenemer een ondernemer […]

 • Pizza
  Tussentijds eisen bijstellen, mag de franchisegever dat?

  Wat als de franchisegever tussentijds nieuwe eisen gaat stellen aan franchisenemers? Zolang franchisenemers zich kunnen vinden in de nieuwe eis is dat natuurlijk geen probleem. Maar wat als franchisenemers het niet eens zijn? En mag een franchisegever tussentijds eisen bijstellen? Een complexe situatie. Kijk maar naar het geschil over openingstijden bij Domino’s Pizza. Wij vertellen […]

 • Faillissement, het einde of een nieuw begin?

  Wanneer een franchisegever failliet gaat, houdt de franchiseovereenkomst op te bestaan. Dit betekent dat er formeel geen samenwerking meer is. Er ontstaat dan voor de franchisenemer wel een probleem. Helaas zullen franchisenemers de gevolgen van het faillissement meestal direct voelen, omdat de formule feitelijk tot stilstand komt. Grote franchiseketen failliet In onze kennisbank deelden wij […]

 • Afspraak is afspraak, wat als de franchisegever deze niet nakomt?

  Als een franchisegever haar afspraken niet nakomt, is daar vaak een reden voor. Maar wat dan? Welke stappen gaat u ondernemen en hoe? In dit artikel vertellen we u wat u wat u kunt doen. Wat is de reden? Als een franchisegever de afspraken niet nakomt, is hier vaak een reden voor. Zonder reden kan […]

 • JA, ik wil! Persoonlijke groei en ontwikkeling

  In de behoeftepiramide van Maslow is zelfontplooiing één van de behoeften die iedereen probeert na te streven. Na de primaire basisbehoeften volgt de behoefte aan sociale contacten, waardering en erkenning en zo ook zelfontplooiing. Zelfontplooiing is de behoefte om aan je persoonlijke en mentale ontwikkeling te werken. Maar hoe doe je dat? Manieren voor persoonlijke […]

 • Waarom zit er zoveel verschil in hoogte franchise fee bij verschillende formules?

  Bent u benieuwd waarom er zoveel verschil zit in hoogte van de franchise fee bij verschillende formules? Wij vertellen u wat het verschil maakt. Hoogte van de franchise fee De hoogte van de fee wordt bepaald door meerdere factoren. Het kan dus zijn dat er een hoge procentuele fee gevraagd wordt door franchisegever, maar dat […]

 • handen schudden
  Wat kan een franchisegever van een franchisenemer verwachten?

  In een franchise samenwerking hebben beide zelfstandige partijen taken en verantwoordelijkheden over en weer. Hoewel franchisegever de bedenker van het concept is, spreekt het voor zich dat hij ook andere taken heeft zoals de continuïteit van de formule bewaken. Vaak zijn er bepaalde taken gecentraliseerd en worden deze taken door franchisegever opgepakt en uitgevoerd, zoals […]

 • Welke investeringen verwacht een franchisegever van de franchisenemer?

  Tijdens de precontractuele fase moet duidelijk worden welke investeringen een franchisegever verwacht van haar franchisenemers. Zowel in de opstartfase maar zeker ook tijdens de samenwerkingsovereenkomst. Deze afspraken staan beschreven in het franchisehandboek. Afhankelijk van de hardheid van de formule, moet een franchisenemer zelf veel doen of niet. Qua investeringen in tijd en of geld geldt […]

 • Franchiseformule starten
  Waar vind ik een passende franchiseformule?

  Voordat u op zoek gaat naar aansluiting bij een franchiseformule, is het van belang uw financiële (on)mogelijkheden te kennen en goed na te denken waar uw kracht en ambitie ligt. Dromen spatten al snel uiteen en teleurstelling volgt als aansluiting niet haalbaar is vanwege te hoge fee of investeringen of wanneer u erachter komt dat […]

 • Hoe maak ik als franchisegever een franchisehandboek?

  Het maken van een goed franchisehandboek is een vak apart. Het blijkt dat veel formules deze werkzaamheden niet goed beheersen en ook niet consequent in hun formuleontwikkeling meenemen. Dit is niet handig en kan tot vervelende situaties leiden in geval van conflicten of verschillen van inzicht tussen franchisegever en franchisenemers. Het franchisehandboek is voor elke […]

 • Franchisegever
  Wat mag je van een franchisegever verwachten?

  Zowel franchisenemer als ook franchisegever heeft verplichtingen wanneer een franchiseovereenkomst wordt gesloten. De verplichtingen uit hoofde van een franchiseovereenkomst zijn vaak eenzijdig en vanuit perspectief van franchisegever opgesteld, maar dat neemt niet weg dat franchisegever wel degelijk taken en verantwoordelijkheden heeft. We noemen er een aantal. Van een franchisegever mag je de volgende werkzaamheden verwachten: […]

 • Conflict tussen franchisegever en franchisenemer
  Wat kan ik doen wanneer er een meningsverschil/conflict tussen franchisegever en franchisenemer ontstaat?

  De reden van een meningsverschil tussen franchisegever en franchisenemers kan uit verschillende situaties ontstaan. De verdiensten lopen terug of de koers is veranderd in de loop der jaren  of er bestaat verschil van inzicht over de te leveren toegevoegde waarde. Deze laatste reden is vanuit twee kanten te beoordelen en hierbij is geen goed of […]

 • Formulenaam
  Hoe bepaal ik welke franchiseformule het best bij mij past?

  U zult ongetwijfeld bepaalde voorkeuren hebben voor branche of vakgebied, of misschien wel juist helemaal niet. De bepaling van de juiste franchiseformule begint bij een goed gevoel over product en of dienst, iets waar u goed in bent of energie van krijgt. Daarbij komen ook financiële zaken kijken en ontwikkelmogelijkheden. Er is enorm veel aanbod […]

 • Franchisenemer gezocht
  Hoeveel entreefee (goodwill) moet ik betalen?

  Dit is afhankelijk van meerdere factoren. Hoeveel heeft franchisegever vooraf moeten investeren in de formule en hoeveel goodwill is er al opgebouwd in naam en omzet door bijvoorbeeld eigen vestigingen of andere franchise vestigingen? Zowel entreefee als ook de maandelijkse operationele fees moeten passen in het exploitatiemodel van franchisenemer, waarbij opgemerkt dat de entreefee eenmalig […]

 • Franchisegever
  Wat zijn de plichten van een franchisegever?

  Franchisegever is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de formule en de continuïteit van de organisatie. Franchisenemers hebben een adviserende rol als het gaat om de ontwikkeling van de formule. Echter als de ontwikkelingen serieuze financiële consequenties hebben, of kostenverhogend werkt voor de formule of de strategie aanraakt, dan hebben franchisenemers wel degelijk een stem. In […]

 • stappenplan franchise
  Stappenplan voor de franchisenemer

  1. Wat is uw wens, doel, visie? Sta goed stil bij wat u écht graag zou willen. Wat zou uw ideaalplaatje zijn over 5 jaar? Denk niet meteen in (on)mogelijkheden, maar vooral in hoe u het zou wensen. Probeer een beeld te schetsen hoe dit eruit zou zien en doorloop de volgende stappen om te […]

 • Franchisehandboek
  Waarom is een franchise handboek nodig?

  Een franchisehandboek is nodig om de praktische en operationele afspraken in vast te leggen, een heel belangrijk document dus. De juridische afspraken zoals vastgelegd in de franchiseovereenkomst worden op een praktische wijze in het handboek uitgewerkt. Het handboek vormt samen met het contract een verbinding tussen franchisegever en franchisenemers. Aanpassingen in de formule worden in […]

 • samen
  Wat is franchise?

  Franchising is een vorm van hechte samenwerking tussen zelfstandige ondernemers. Uitgangspunt bij deze samenwerking is dat alle betrokken partijen voordeel behalen door een efficiënte werkwijze, een goede onderlinge taakverdeling en een uniforme uitstraling naar de markt. De franchisegever heeft alle elementen van de bedrijfsvoering zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd, zoals de systematiek van adviseren, […]

 • Franchisefee
  Waarom betaal ik franchise fee?

  Om gebruik te mogen maken van een bepaalde formule, voor de operationele begeleiding en voor de inrichting van de toegevoegde waarde van de formule. De franchisegever heeft de plicht de formule te onderhouden, door te ontwikkelen en te innoveren. Hierdoor wordt ook de concurrentiepositie gewaarborgd en verbeterd. Als franchisenemer heb je recht op ondersteuning, begeleiding, […]

 • match franchise
  Hoe vind ik de beste franchisenemer voor mijn formule?

  Hoe en waar vind ik de beste franchisenemer voor mijn formule?  Achter het antwoord op deze vraag zit een heel plan, want zoals u wellicht zelf al heeft ervaren is het vinden van de juiste match een erg tijdrovende aangelegenheid. Graag werken wij het antwoord op deze vraag voor u uit in een werving- en […]

 • Formule
  Hoe bepaal ik of het voorgestelde exploitatiemodel klopt?

  Met gezond boerenverstand kom je een heel eind. Je kunt er ook voor kiezen experts mee te laten rekenen. Bovenal moeten de cijfers niet te rooskleurig zijn en een reële inschatting geven van hetgeen te bereiken is onder normale omstandigheden. Het is aan te bevelen dat zowel franchisegever maar u als kandidaat franchisenemer zelf ook […]

 • Wat kan een franchisegever van een franchisenemer verwachten?

  Het volgende wordt over het algemeen van een franchisenemer verwacht: Een maximale inzet met betrekking tot het exploiteren van de formule volgens de richtlijnen van het formulehandboek. Een franchisenemer dient loyaal te zijn aan de uitgangspunten van de formule en deze te volgen Inbreng geven een kennis delen teneinde de formule te verbeteren. Dit kan […]

 • Investering
  Welke investeringen verwacht een franchisegever van de franchisenemer?

  Afhankelijk van de hardheid van de formule, moet een franchisenemer zelf veel doen of niet. Qua investeringen in tijd en of geld geldt hiervoor hetzelfde. Sommige concepten zijn zo ver ontwikkeld dat enkel na afsluiten van de overeenkomst, de operatie vanzelf start en de vestiging opgestart wordt. Andere softe concepten vragen meer inbreng van de […]

 • Is een franchiseraad verplicht binnen iedere Franchiseformule?

  Nee, er is geen wettelijke regel die een franchiseraad verplicht stelt. Wel is het raadzaam goed en zorgvuldig overleg tussen franchisenemers en franchisegever te laten plaatsvinden. Veelal wordt een franchiseraad ingesteld bij 15 franchisenemers of meer, omdat er vanaf dit aantal tijdens vergaderen moeilijk(er) tot besluitvorming gekomen wordt. De franchiseraad heeft doorgaans een adviesbevoegdheid (geen […]

 • Hoe kom ik er achter of een franchiseformule “betrouwbaar” is?

  Betrouwbare formules hebben in het verleden successen laten zien of hebben betrouwbare bestuurders aan boord. Zekerheden zijn er niet altijd, maar enig onderzoek vooraf kan wel hulp bieden. Als de cijfers realistisch zijn weergegeven en er aandacht is besteed aan contracten en handboek en er een duidelijke visie op de markt is, sluit je de […]

 • juridisch
  Wat kan ik doen wanneer een franchisegever zijn/haar afspraken niet nakomt?

  Je start om de franchisegever hier formeel op aan te spreken. Dit kun je doen per brief of email. Als dit niet toereikend is kun je een adviseur inhuren om je bij te staan. Mocht dit niet voldoende zijn, dan zou tenslotte een juridische ondersteuning je recht wellicht kunnen afdwingen, maar gelukkig hoeft het in de meeste […]

 • Is er een leertraject om het concept van de franchisegever onder de knie te krijgen?

  Elke franchisegever zou in haar starterspakket een opleidingsfase of leertraject moeten inbouwen. Een goede start is het halve werk en hiermee voorkom je dat de kennis en ervaringen zoals opgedaan door franchisegever foutief worden toegepast. Wat hiermee ook voorkomen kan worden is dat franchisenemer niet voldoende geschoold is en de formule niet optimaal ingezet wordt. […]

 • Hoe lang loopt een franchisecontract, samenwerkingscontract?

  Gemiddeld 5 jaar, maar hiervan kan worden afgeweken. Dit is sterk afhankelijk van het investeringsmodel en de terugverdientijd van de formule. In de Retail zijn ook huurcontracten van invloed, maar dat is in de zakelijke dienstverlening minder van toepassing. Als de investeringen in een formule hoog zijn en de terugverdientijd langer duurt, kan van de […]

 • nederlandse franchise code
  Wat houdt de Nederlandse Franchise Code in?

  De Nederlandse Franchise Code beschrijft wat van franchisegevers en franchisenemers in hun gezamenlijke ondernemingspraktijk wordt verwacht. Duidelijk wordt aangegeven hoe partijen over en weer rekening dienen te houden met elkaars belangen. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor communicatie en overleg. Het lijkt er toch van te komen, een wettelijke verankering van de Franchise Code. […]

 • Investering
  Waar haal ik het te investeren bedrag vandaan?

  Om als zelfstandig ondernemer te starten heb je geld nodig, voor een computer, bedrijfsauto of werkruimte. Het mooiste is als je dat kunt financieren uit spaargeld, maar wat als je dat niet hebt of niet genoeg? Hoe kom je dan toch aan het benodigde startkapitaal? Crowdfunding ‘Investeringen door de massa’, ofwel crowdfunding, worden steeds populairder. […]

 • Wat is de bijdrage van een franchiseraad?

  Belangrijk om te weten is waarom een franchiseraad wordt ingesteld. Wanneer een franchiseformule te groot wordt qua aantal vestigingen, en franchisegever toch formeel overleg wenst met haar gelieerde franchisenemers om tot besluitvorming te komen, wordt vaak een franchiseraad ingesteld. Het is een recht wat aan een select aantal franchisenemers wordt verleend, om namens alle andere […]

 • Ben ik als franchisenemer nog wel eigen baas?

  In een franchisesamenwerking heb je gezamenlijk besloten onder één naam en formule samen te werken. Dat betekent dat er soms beslissingen worden genomen waar je het niet mee eens bent. Als dit te vaak voorkomt, zou ik overwegen de samenwerking te beëindigen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat er geen goed overleg is waardoor […]

 • samen
  Ins en outs bij het vinden van de best passende franchisegever

  Wanneer u als franchisenemer aan de slag wilt, zijn er heel veel zaken waarop u moet letten en momenten waarop u keuzes moet maken. Het begint meestal met enthousiasme. Hiermee ontstaat tegelijkertijd het gevaar dat u te weinig nadenkt over de voor- en nadelen. En over één nacht ijs gaan is immers best riskant en […]

 • Hoe weet ik of het franchisecontract wel klopt?

  Door het franchisecontract te laten controleren bij een franchiseadviseur of jurist weet u of het klopt. Maatwerk Een goede franchiseovereenkomst is een maatwerk overeenkomst. Dit wil zeggen dat de inhoud van de overeenkomst is afgestemd op de “specifieke franchise formule”, het type samenwerking, de branche en de specifieke exploitatiewijze. Het ontwikkelde concept en het DNA […]

 • Franchiseovereenkomst: is er een proefperiode?

  Meestal is er geen proefperiode wanneer u een franchiseovereenkomst tekent. Spendeer extra tijd aan de voorbereidingen en lees het franchisehandboek goed door zodat u weet welke operationele afspraken er gelden. Niet geschikt Franchisen is enorm populair. Maar niet elke ondernemer is geschikt om een concept dat door anderen is uitgedacht succesvol te exploiteren. Over één […]

Wij helpen u graag verder. Neem vrijblijvend contact op.

Bart van der Schoot, eigenaar De FranchiseAdviseur

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.