Wat als het de franchisenemer niet lukt het beoogde resultaat te bereiken?

De meeste problemen ontstaan omdat er geen duidelijkheid is over welke partij verantwoordelijk is voor welke acties. Franchisegever dient de formule op een bepaalde wijze aan te bieden zodat er voor franchisenemers ruimte is op goed rendement en continuïteit. Dat is natuurlijk een ruim begrip en op meerdere wijze interpreteerbaar. Hier spreekt de noodzaak weer om alles goed te documenteren en bij te houden. Het franchisehandboek, de juridische documenten zoals franchiseovereenkomst maar zeker ook het operationele jaarplan waarin aangegeven wordt wat er met de Franchisefee gebeurd is.

Als het fout gaat is dit namelijk niet zo gemakkelijk te bewijzen. Franchise is samenwerken en dus ben je beide verantwoordelijk voor het resultaat. In de franchiseovereenkomst staan altijd rechten en verplichtingen benoemd van beide partijen, dus voor zowel franchisegever maar ook voor franchisenemers. In het Franchisehandboek staan deze verder gedetailleerd uitgewerkt. Als dit niet het geval is, of er is überhaupt geen franchise handboek, is er dus ruimte voor discussie. Indien franchisenemer zijn beoogde resultaat niet haalt zal er eerst gekeken moeten worden naar de aanleiding en naar een ‘reparatieplan’. Mocht dit nog steeds niet werken dan adviseren wij een overleg waarin het jaarplan van franchisegever wordt afgestemd met het individuele plan van de franchisenemer. Bepaald moet worden waar de grootste behoefte zit, nieuwe klanten, klantbehoud of meer omzet per klant?

Mocht het na alle pogingen nog steeds niet lukken dan zullen beide partijen zich af moeten vragen of een voortzetting van de samenwerking nog wel wenselijk is of dat de ambities moeten worden bijgesteld.

Het zal dus altijd in samenspraak moeten.

 

terug naar volledige kennisbank

Daag ons uit

Wij helpen u graag verder. Neem vrijblijvend contact op.

Bart van der Schoot, eigenaar De FranchiseAdviseur