Wat houdt de Nederlandse Franchise Code in?

De Nederlandse Franchise Code beschrijft wat van franchisegevers en franchisenemers in hun gezamenlijke ondernemingspraktijk wordt verwacht. Duidelijk wordt aangegeven hoe partijen over en weer rekening dienen te houden met elkaars belangen. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor communicatie en overleg.

Het lijkt er toch van te komen, een wettelijke verankering van de Franchise Code. Het verdient aanbeveling de richtlijnen, die bedoeld zijn om zowel franchisegevers als ook franchisenemers dichter bij elkaar te brengen, goed door te nemen alvorens een overeenkomst te sluiten. De informatieplicht, zorgplicht van franchisegever en ook de onderzoeksplicht van franchisenemer worden nu schriftelijk vastgelegd. In de werkwijze van De FranchiseAdviseur zijn deze stappen al jarenlang verankerd.
Dat wil zeggen de procedure om tot een franchisesamenwerking te komen.

In het kort ziet het proces tot toetreding er als volgt uit:

 • Informatieaanvraag
 • Vragenlijst + CV
 • Telefonische kennismaking
 • Eerste gesprek
 • Tweede gesprek (financieel gesprek)
 • Meeloop dag (optie)
 • Evaluatie Meeloop dag & eventueel ondertekening intentieovereenkomst (optie)
 • Ondertekening franchiseovereenkomst en inzicht in het franchisehandboek
 • Indien van toepassing: huurovereenkomst
 • Opstellen businessplan door franchisenemer (incl. exploitatiemodel)
 • Aanvraag financiering (optie)
 • Trainingen
 • Start franchise/opening

Deze Code is van toepassing op de hele franchisesector. Franchise komt voor in bijna elke branche (retail, zorg, zakelijke dienstverlening). De bepalingen in de Nederlandse Franchise Code zijn geformuleerd op zo’n manier dat ze toepasbaar zijn ongeacht de sector of bedrijfstak waarin de franchise opereert. Lees meer…

terug naar volledige kennisbank

Wij helpen u graag verder. Neem vrijblijvend contact op.

Bart van der Schoot, eigenaar De FranchiseAdviseur

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.