Is een franchiseraad verplicht binnen iedere Franchiseformule?

Nee, er is geen wettelijke regel die een franchiseraad verplicht stelt. Wel is het raadzaam goed en zorgvuldig overleg tussen franchisenemers en franchisegever te laten plaatsvinden. Veelal wordt een franchiseraad ingesteld bij 15 franchisenemers of meer, omdat er vanaf dit aantal tijdens vergaderen moeilijk(er) tot besluitvorming gekomen wordt.

De franchiseraad heeft doorgaans een adviesbevoegdheid (geen beslissingsbevoegdheid) over zaken die de gehele franchiseorganisatie aangaan. Haar werkwijze is meestal nader uitgewerkt in een reglement waarin zaken zijn geregeld als het aantal keren per jaar dat zij bijeenkomt, de onderwerpen waarover geadviseerd kan worden etc.

In de praktijk speelt nogal eens de vraag in hoeverre adviezen van een franchiseraad bindend zijn voor alle franchisenemers. Dit is echter, mede afhankelijk van de inhoud van het reglement en de individuele franchiseovereenkomst, zelden het geval.

Communicatie binnen een franchiseformule tussen franchisegever en franchisenemers is (een tweerichtingsverkeer en) onmisbaar. Franchisen betekent samenwerken en een effectieve communicatie is vanuit het oogpunt van continuïteit voor de formule van levensbelang.

Het overleg is van belang voor de franchiseorganisatie om de formule te verbeteren, gevoed te worden vanuit praktijk ervaringen van franchisenemers en om draagvlak te creëren voor wijzigingen binnen de formule. Voor franchisenemers is het een instrument om mee te werken aan de (door)ontwikkeling van de formule, verbetering van de organisatie en om invloed uit te oefenen op het beleid van de franchisegever.

Doel hiervan is de formule scherp, concurrerend en actueel te houden. En …..indien de franchiseraad goed functioneert is het gebruikelijk dat alle belangrijke beslissingen ook eerst aan de raad worden voorgelegd.

Naast het gestructureerd overleg moet franchisegever uiteraard altijd blijven communiceren met de franchisenemers op individueel niveau. De individuele relatie is namelijk altijd bindend.

Om te weten wat de franchiseadvocaten van Ludwig & Van Dam hierover zeggen klik hier

terug naar volledige kennisbank

Wij helpen u graag verder. Neem vrijblijvend contact op.

Bart van der Schoot, eigenaar De FranchiseAdviseur

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.