Wat is franchise?

Franchising is een vorm van hechte samenwerking tussen zelfstandige ondernemers. Uitgangspunt bij deze samenwerking is dat alle betrokken partijen voordeel behalen door een efficiënte werkwijze, een goede onderlinge taakverdeling en een uniforme uitstraling naar de markt. De franchisegever heeft alle elementen van de bedrijfsvoering zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd, zoals de systematiek van adviseren, producten of diensten onder private label, marktbewerking, inrichting, presentatie en ICT. Zaken als administratie, afspraken met toeleveranciers, opleiding en kwaliteitsprogramma zijn zo efficiënt mogelijk geregeld. Als franchisenemer hoeft u hierdoor minder aandacht aan deze zaken te besteden en kunt u uw volledige inzet richten op de dienstverlening en de activiteiten van uw vestiging. Hierdoor bent u in staat om met een lagere kostprijs meer rendement te behalen.

Wanneer een franchisenemer een fee betaalt, wil hij hiervoor toegevoegde waarde terugkrijgen. Dit is ook in het belang van franchisegever, immers als franchisenemer gedurende de samenwerkingsperiode leert hoe te franchisen wordt hij hiermee een directe concurrent van franchisegever. Dus vooropgesteld dat de intentie van beiden een langdurige samenwerking is, zal de invulling van de toegevoegde waarde bepalend zijn voor het succes. Hier gaat, als het misgaat, de discussie tussen franchisegever en franchisenemer(s) bijna altijd over. Een belangrijke taak van franchisegever dus om deze toegevoegde waarde te leveren die recht doet aan de te vragen fee. Nauwe afstemming tijdens vergaderingen zorgt ervoor dat partijen niet teveel uit elkaar ‘groeien’.

Toegevoegde waarde kan zijn:

toegevoegde waarde

 

1. Genereren van leads
• Ondersteuning bij het contracteren van nieuwe klanten en communicatie naar bestaande leads, prospects en klanten binnen het geselecteerde verzorgingsgebied via:
• Website Seo/Sea (Google optimalisatie door Adwords en relevante content op de website)
• Offline (folders)
• Social media kanalen zoals Facebook, LinkedIn en Twitter
• Advertentie, massa mediaal & lokaal
• Events (week v/d Ondernemer etc.)
• Businessclubs

2. Creëren van merkwaarde
• Laden merknaam “franchiseformule” tot een herkenbaar merk.
• Koppeling website franchisegever naar website/adres van franchisenemer.
• Huisstijlhandboek en hoofdstructuur van documentatie.
• Gebruik naam, website, merk e.d.
• Reputatie op basis van track record, centrale database en presentatie projecten.
• Toepassen huisstijl elementen

3. Inkoopkracht
• Bieden van inkoopvoordelen door schaalgrootte.

4. Back office /Proces/training
• Zijn er standaard formats beschikbaar en zijn de standaard werkmethodieken staan in het handboek beschreven.
• IT oplossingen
• Secretariële support / agendabeheer
• Boekhoudsysteem/accountancy
• CRM
• Sjablonen/software
• Opleiding & Training => Periodiek kennis sessies (certificering)

terug naar volledige kennisbank

Wij helpen u graag verder. Neem vrijblijvend contact op.

Bart van der Schoot, eigenaar De FranchiseAdviseur

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.