Wat kan ik doen wanneer een franchisegever zijn/haar afspraken niet nakomt?

Je start om de franchisegever hier formeel op aan te spreken. Dit kun je doen per brief of email. Als dit niet toereikend is kun je een adviseur inhuren om je bij te staan. Mocht dit niet voldoende zijn, dan zou tenslotte een juridische ondersteuning je recht wellicht kunnen afdwingen, maar gelukkig hoeft het in de meeste gevallen niet zover te komen.

De samenwerking in een franchiserelatie is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect waarbij het uitgangspunt is dat die relatie voor beide partijen voordeel oplevert, ook financieel. Soms loopt het anders wanneer gemaakte afspraken zoals vastgelegd in de franchiseovereenkomst en het handboek, niet of onvoldoende worden nagekomen.

Belangrijk hierbij is dat alle afspraken, van meet af aan, voor partijen helder en duidelijk zijn. Dit is niet altijd het geval. In een gezonde relatie past het dat partijen bij verschil van inzicht over de nakoming van afspraken in gesprek gaan en naar een oplossing zoeken. Voorkom dat je door geen- of miscommunicatie verder uit elkaar groeit. Gebruikelijk is ook om in de overeenkomst vast te leggen hoe partijen in deze situaties met elkaar omgaan waardoor ze minder snel voor verrassingen komen te staan.

Resumé: in gesprek gaan, de franchisegever aanspreken per brief of email, een adviseur inhuren en in uiterste geval juridische ondersteuning inschakelen.

terug naar volledige kennisbank

Wij helpen u graag verder. Neem vrijblijvend contact op.

Bart van der Schoot, eigenaar De FranchiseAdviseur

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.