Welke documenten heb ik nodig?

In elke juridische franchisesamenwerking tussen twee entiteiten zijn documenten vereist die de afspraken correct weergeven. Zo regelt de franchiseovereenkomst alleen de juridische afspraken. Het franchisehandboek beschrijft de operationele afspraken.

In hoofdlijnen zijn de volgende documenten altijd een vast onderdeel binnen elke formule:

 • Geheimhoudingsverklaring
 • Franchiseovereenkomst
 • Franchisehandboek
  • Exploitatiebegrotingen en liquiditeitsbegrotingen
  • Ondernemersplan van de franchisenemer
 • Operationeel jaarplan

Franchiseovereenkomst

Overleg

Naast het beschikken over deze documenten is overleg vereist. Dit kan soms informeel zijn maar moet ook op regelmatige basis formeel zijn. Tijdens deze formele overlegmomenten worden de afspraken middels notulen of gespreksnotities vastgelegd en opgenomen in het handboek of jaarplan. De nieuwe spelregels worden hiermee ook van toepassing verklaard voor alle franchisenemers en de eventueel latere toetreders. Per formule of branche kunnen er natuurlijk nog aanvullende documenten noodzakelijk zijn.

Portal

Heeft uw franchiseorganisatie een portal? Dan zijn de notulen of gespreksnotities ook hier terug te vinden. In een portal heeft uw hele franchiseorganisatie toegang tot de meest actuele documenten.

terug naar volledige kennisbank

  Daag ons uit

  Wij helpen u graag verder. Neem vrijblijvend contact op.

  Bart van der Schoot, eigenaar De FranchiseAdviseur