Welke documenten heb ik nodig?

In elke juridische samenwerking tussen twee bedrijven zijn documenten vereist die de afspraken correct weergeven. Zo regelt de franchiseovereenkomst alleen de juridische afspraken. Het franchisehandboek beschrijft de operationele afspraken.

In hoofdlijnen zijn de volgende documenten altijd een vast onderdeel binnen elke formule:

  • Geheimhoudingsverklaring
  • Franchiseovereenkomst
  • Franchisehandboek
    • Exploitatiebegrotingen en liquiditeitsbegrotingen
    • Ondernemersplan van de franchisenemer
  • Operationeel jaarplan

De franchisewet schrijft voor dat elke nieuwe toetredende franchisenemer goed geïnformeerd moet zijn over de spelregels van de formule. Het is niet alleen wenselijk maar ook verplicht om de formule goed uitgewerkt op schrift te hebben.

Overleg

Naast het beschikken over deze documenten is overleg vereist. Dit is sinds januari 2021 wettelijk vastgelegd. De overleggen kunnen soms informeel zijn maar moeten ook op regelmatige basis formeel zijn. Tijdens deze formele overlegmomenten worden de afspraken middels notulen of gespreksnotities vastgelegd en opgenomen in het handboek of jaarplan. De nieuwe spelregels worden hiermee ook van toepassing verklaard voor alle franchisenemers en de eventueel latere toetreders. Per formule of branche kunnen er natuurlijk nog aanvullende documenten noodzakelijk zijn.

Portal

Een portal dient voor online communicatie tussen franchisenemers onderling of franchisegever en haar gelieerde franchisenemers. Zo heeft iedereen alle actuele informatie beschikbaar. Heeft uw franchiseorganisatie een portal? Dan zijn de notulen of gespreksnotities ook hier terug te vinden. In een portal heeft uw hele franchiseorganisatie toegang tot de meest actuele documenten.

terug naar volledige kennisbank

Wij helpen u graag verder. Neem vrijblijvend contact op.

Bart van der Schoot, eigenaar De FranchiseAdviseur

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.