Welke documenten heb ik nodig?

In elke juridische franchisesamenwerking tussen twee entiteiten zijn documenten vereist die de afspraken correct weergeven. Zo regelt de franchiseovereenkomst alleen de juridische afspraken en het franchisehandboek de operationele afspraken.

In hoofdlijnen zijn de volgende documenten altijd een vast onderdeel binnen elke formule:

  • Geheimhoudingsverklaring
  • Franchiseovereenkomst
  • Franchisehandboek
    • Exploitatiebegrotingen en liquiditeitsbegrotingen
    • Ondernemersplan van de franchisenemer
  • Operationeel jaarplan

Franchiseovereenkomst

Naast de documenten is overleg vereist. Dit kan soms informeel zijn maar moet ook op regelmatige basis formeel zijn. Tijdens deze formele overlegmomenten worden de afspraken middels notulen of gespreksnotities vastgelegd en opgenomen in het handboek op jaarplan. De nieuwe spelregels worden hiermee ook van toepassing verklaard voor alle franchisenemers en de eventueel latere toetreders.

Per formule of branche kunnen er natuurlijk nog aanvullende documenten noodzakelijk zijn.

terug naar volledige kennisbank

Daag ons uit

Wij helpen u graag verder in franchise. Neem vrijblijvend contact op.

Bart van der Schoot, eigenaar De FranchiseAdviseur