Franchisenemers en franchisegevers kunnen nog reageren op invoering NFC

De Nederlandse Franchise Code (NFC) wordt wettelijk verankerd. Daarmee  stelt minister Kamp van Economische Zaken de afspraken in de door de sector opgestelde code verplicht. Dit zorgt ervoor dat de verhouding tussen franchisegever en franchisenemer evenwichtiger wordt.

Consultatie

Het vorig jaar aangekondigde wetsvoorstel dat het ministerie van Economische Zaken in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft opgesteld, is 12 april jl. voor een periode van zes weken in internet-consultatie ingegaan.

Als franchisenemer of franchisegever heeft u gedurende deze zes weken de mogelijkheid om hier te reageren op het concept wetsvoorstel.

terug naar franchisenieuws overzicht