Hoge Raad: Erecode inzake franchising geen rechtskracht

De Hoge Raad heeft op 21 september 2018 geoordeeld dat de Europese Erecode inzake Franchising geen maatstaf voor in Nederland levende rechtsovertuigingen is. In deze Erecode is beschreven dat een franchisegever voorafgaand aan het sluiten van de franchiseovereenkomst alle beschikbare informatie en overige gegevens aan de aspirant franchisenemer dient te verstrekken, zoals een prognose. Die verplichting is dus niet afdwingbaar.

De zaak ging over een franchisegever die aangegeven had zich aan de Europese Erecode te committeren. De franchisegever had een initiële prognose opgesteld die minder rooskleurig was dan de prognose die de franchisegever uiteindelijk verstrekte. De franchisenemer meende dat ook de initiële prognose verstrekt had moeten worden en verwees daarbij naar de verplichtingen uit de Erecode. De Hoge Raad oordeelde dat de franchisegever geen verplichtingen heeft tot het verstrekken van een prognose en dus ook niet de initiële prognose. Dat de franchisegever zich verbonden had aan de Erecode maakt zulks volgens de Hoge Raad niet anders, omdat de Erecode niet afdwingbaar is.

Het verschaffen van informatie voorafgaand aan het sluiten van een franchiseovereenkomst is één van de speerpunten van het kabinet in de voorbereiding over franchisewetgeving. Met het voorgaande oordeel blijkt de noodzaak van regulering door de wetgever van de verplichting van de franchisegever tot het verstrekken van volledige en voldoende informatie voorafgaand aan het sluiten van de franchiseovereenkomst te kunnen worden onderstreept. De aspirant‑franchisenemer doet er goed aan om in ieder geval alle broodnodige informatie op te vragen en hier kritisch op te zijn.

Bron: De Nationale Franchise Gids

Bovenstaand artikel is geschreven door Mr. A.W. Dolphijn, franchiseadvocaat bij Ludwig & Van Dam Franchise Advocaten.

Afgelopen donderdag hadden we vanuit De FranchiseAdviseur weer een boeiend seminar met deze keer het onderwerp ‘communicatie tussen franchisegever en franchisenemer’. Het seminar werd gegeven in samenwerking met advocate Margot van Camp van Marree & Dijxhoorn Advocaten te Amersfoort, Amsterdam en Utrecht en uiteraard kwam ook dit onderwerp ter sprake.

Marree & Dijxhoorn

Onze conclusie: het blijft een aandachtpunt want het is begrijpelijk dat een aspirant franchisenemer een prognose wil ontvangen. Vanuit eigen ervaring is het mogelijk om cijfers te delen, maar wat zegt dit over een nieuwe vestiging met een andere ondernemer, een andere omgeving en een ander eigen netwerk. De boodschap blijft ‘houd je bij de feiten en deel alleen een prognose die je goed kunt onderbouwen’.

terug naar franchisenieuws overzicht