“Intermediairlobby professioneler organiseren”

In een bijdrage in de nieuwe VVP op persoonlijke titel roept Pjotr van Tilburg (OAWM) op tot beter organiseren van de intermediairlobby.

pjotr van tilburg

Brancheorganisaties

Van Tilburg schrijft: “In het vakbekwaamheidsdossier trokken de brancheorganisaties samen op, wat direct leidde tot een motie waarmee de Tweede Kamer het ministerie verplichte om met het intermediair te praten. Een succes waaruit blijkt dat we heel veel invloed kunnen uitoefenen als we spreken met één mond, maar dat geen van de brancheorganisaties ooit zelfstandig kon behalen. Oftewel; onze branchevertegenwoordigers zijn succesvol als ze samen optrekken, doen ze dat niet dan neemt de kans op succes af. En daarmee kunnen we dus twee dingen doen: of we gaan door op de oude manier, of we gaan het eens hebben over hoe we onze vertegenwoordiging richting Den Haag wél willen organiseren.”

Professionele lobby

Volgens Van Tilburg verandert er niets als financieel adviseurs hun lobbykracht niet vergroten: “Het intermediair heeft alles in huis heeft om een succesvolle lobby neer te zetten! Voor de meeste assurantiebedrijven geldt immers dat ze behoren tot het mkb dat de ruggengraat vormt van onze economie – de banenmotor van de polder. Diezelfde adviseurs hebben de afgelopen jaren hun verdienmodel gewijzigd, terwijl hun kwaliteit gewaarborgd is dankzij de komst van een nieuw vakbekwaamheidsbouwwerk. En daarmee is het intermediair bij uitstek de partij om de minister te helpen bij het beschermen van Nederlanders tegen allerlei kwaadwillende financiële ondernemingen. Maar als u denkt dat minister Dijsselbloem dat zelf gaat zien, dan begrijpt u nog steeds niet welke invloed lobbyisten hebben. Nee, als u wil dat onze landsbestuurders inzien dat het intermediair van grote waarde kan zijn voor Nederland, dan moet u ze dat zelf gaan vertellen. Dan moeten financieel adviseurs toch echt zelf een professionele lobby opzetten.”

Terug naar nieuws overzicht

terug naar franchisenieuws overzicht