Is intranet een oplossing voor een beter contact binnen een franchiseorganisatie?

Intranet is een systeem om online verbindingen te leggen binnen organisaties. Het is een gesloten netwerk dat de voordelen van webtechnologie gebruikt om medewerkers, ongeacht hun locatie, efficienter met elkaar te laten communiceren. Deze communicatie kan gaan over hoe u iets aanpakt, waar u aandacht aan moet geven, tips en tricks en relationele informatie zoals bij wie moet u zijn, etc. Het is vaak informele informatie die een organisatie effectief laat functioneren.
“Digital workplace” of “digitaal werken” zijn andere namen die voor intranet gebruikt worden. In feite is het echter allemaal hetzelfde; intranet maakt het mogelijk om communicatie goed op elkaar af te stemmen en zorgt dus voor het behalen van persoonlijke en bedrijfsdoelstellingen en de optimalisatie van bedrijfsprocessen.

Door de veranderende manier van werken: we werken snel, projectmatig, doen veel dingen tegelijk en bouwen takenlijstjes waar je u tegen zegt, wordt het intranet steeds vaker gebruikt binnen organisaties. Daarnaast is het intranet met het oog op de toekomst (E-commerce, virtual communities en E-learning) vrijwel onmisbaar.

Mogelijkheden met intranet:

Er zijn talloze mogelijkheden met intranetten. Denk hierbij aan het koppelen met een klantenbestand en offertesysteem, agenda’s, takenlijsten, communicatie met collega’s, HR-systemen en meer. Een intranet wordt op deze manier een overzichtelijke bundeling van allerlei dingen waar u in uw werk mee te maken heeft. Uw laatste loonstrookje bekijken? Intranet. Reiskosten en verlofaanvragen doorgeven? Intranet. Taken verdelen en voortgang van projecten bekijken? Ja, weer intranet. Intranet fungeert dus als de online variant van een kantoor en maakt het werk eenvoudiger, prettiger en vooral effectiever.

De voordelen van het gebruik van intranet voor een organisatie:

  • Verbetering van de communicatie;
  • Toename van de productiviteit;
  • Betere beheersing en verlaging van de operationele kosten;
  • Een hoger rendement op de investering.

Bron: Getting Social

Wilt u advies over de optimalisatie binnen uw franchiseformule? Neem contact met ons op of reageer via de mail.

Bart van der Schoot

De FranchiseAdviseur bv
Spegelt 38
5674 CD Nuenen
t. 040 – 78 78 474
m. 06-518 96 724
e. bart@franchiseadviseur.nl
w. www.franchiseadviseur.nl

terug naar franchisenieuws overzicht