Rabobank Franchise Monitor 2014

Op 28 mei jl. heeft Rabobank de franchise monitor 2014 uitgebracht. In deze jaarlijkse monitor worden de ontwikkelingen op het gebied van franchise omschreven en feiten en cijfers over franchise gegeven.

Rabobank franchise monitor 2014 | de FranchiseAdviseur

2013 was een jaar waarin de franchisenemers het niet makkelijk hadden. Rabobank is van mening dat het franchise businessmodel toe is aan een aantal veranderingen om op het level 2.0 te komen. Zo kan er beter worden ingespeeld op het veranderende consumentengedrag.

Hybride consumenten

De monitor omschrijft een nieuw soort groep consumenten. Vroeger konden consumentengroepen nog worden ingedeeld op demografische kenmerken, tegenwoordig laten consumenten zich niet meer zo snel in hokjes stoppen. Consumenten kunnen het ene moment voor discount kiezen en het andere moment weer voor premium aanbieders. Dit wordt hybride consumentengedrag genoemd. Dit betekent dat winkeliers nog beter hun best moeten doen om de klanten aan zich te binden.

Hard franchise

De voordelen van hard franchise worden ook omschreven in de monitor. Volgens Rabobank is het grootste voordeel van hard franchise de klantbeleving. Klanten weten wat zij kunnen verwachten als zij een franchisevestiging binnenlopen. Als het spel van hard franchise door zowel de franchisegever als –nemer goed wordt gespeeld, dan gaan de organisatiekracht en lokale ondernemerschap succesvol hand in hand samen.

De franchiseformule als lerende organisatie

“Voor een permanente ontwikkeling zal een franchiseformule zich moeten gedragen als een lerende organisatie, ” zo stelt Rabobank. Hierbij kan er gedacht worden aan ontwikkelingsmogelijkheden voor de franchisenemers. Natuurlijk krijgen franchisenemers vaak aan het begin wel een opleidingstraject, maar gedurende het ondernemerschap moet er ook aandacht besteed worden aan het verder ontwikkelen van de franchisenemers. Daarnaast moet ook de franchisegever open staan voor kritiek van klanten, collega’s en personeel.

Feiten en ontwikkelingen

In 2012 werd er een totale omzet gemaakt van 30,7 miljard. In 2013 zien we een kleine stijging, toen is er een omzet van ruim 31 miljard gegenereerd. Dit zijn goede signalen, zeker in tijden waar het bedrijfsleven het niet makkelijk heeft. Het aantal werkzame personen in franchise is gestegen, waardoor de omzet per persoon gemiddeld lager uitvalt. Dit kan verklaard worden door de verruiming van openingstijden en de inzet van flexwerkers.

De franchisegevers zijn optimistisch gestemd over 2014 op het gebied van omzetverwachtingen. 60% van de franchiseformules verwacht in 2014 een hogere omzet te genereren. In 2013 bedroeg dit nog minder dan de helft, toen zag 30% nog hun omzet krimpen.

Ga terug naar nieuwsoverzicht

terug naar franchisenieuws overzicht