Rabobank ziet kansen voor formulehuizen

De retailsector moet zichzelf opnieuw opladen om een goed antwoord te bieden op de fundamentele veranderingen die gaande zijn. De tot nu toe ingeslagen wegen lopen dood en zullen de batterij eerder verder doen leeglopen dan opladen. Dit is de belangrijkste conclusie uit het rapport ‘Disruption? Re-charge!’ dat is afgelopen vrijdag gepresenteerd op het jaarlijkse Rabobank Anton Dreesmann congres ‘Retailing Beyond Borders’.

De Rabobank ziet diverse mogelijkheden voor de retailsector om het voortouw te nemen:

  • Het bouwen van retailformules (offline en online) die uitblinken op één van de volgende aspecten: unieke producten, sterke relaties met klanten of een efficiënt retailsysteem. Voorbeelden van formules die zich richten op één van deze drie aspecten zijn tijdens het retailcongres gepresenteerd: Hunkemöller (unieke producten), eBay (sterke klantrelaties) en Action (efficiënt retailsysteem).
  • Het ‘omnichannel retail’ model kan op een hoger niveau worden gebracht door de klant centraal te stellen, hem of haar een geïntegreerde winkelervaring te bieden en grenzen en belemmeringen weg te nemen.
  • ‘Flexibiliteit’ is een succesfactor voor de komende tijd omdat snel op onzekere en wisselende omstandigheden moet worden ingespeeld. Retailers kunnen hier vorm aan geven via hun formulebeleid (meerdere formules, meerdere formats, flexibele en modulair opgebouwde formules), andere afspraken met vastgoedeigenaren (korte huurcontracten, de huur meer gekoppeld aan de prestaties van beide partijen) en via de interne projectorganisatie.
  • Samenwerking is belangrijk, vooral voor online en vastgoed. Retailers kunnen samenwerken in online platforms en winkelcentra moeten uitgroeien tot vastgoedplatforms om daarmee aantrekkelijker te worden voor consumenten.
  • De winkelportefeuille moet voortdurend worden geëvalueerd en gemanaged. Het gaat daarbij niet alleen om de eigen winkel(s) maar ook om het omliggende winkelcentrum.

Opladen is nodig want de retailsector is in fundamentele verandering

Het nieuws over de retailsector richt zich vaak op korte termijn indicatoren zoals het consumentenvertrouwen of gebeurtenissen zoals faillissementen. Onder de oppervlakte zijn echter belangrijke fundamentele veranderingen gaande die samengevat kunnen worden met PET: People, Economy, Technology.

  • ‘People’ heeft betrekking op veranderingen in demografie en consumentengedrag. Lage bevolkingsgroei, vergrijzing, urbanisatie, mobiliteit, meer eenpersoonshuishoudens en de paradox van ‘meer keuze, minder tijd’ zijn elementen hiervan.
  • Voor het onderdeel ‘Economy’ zijn vooral de lange termijn perspectieven relevant. De verwachting is dat de retailsector rekening moet houden met een langere periode van lage groei, waardoor de focus moet verschuiven van marktgroei naar het winnen van marktaandeel.
  • ‘Technology’ heeft al een behoorlijke invloed gehad op de retailsector, waardoor ‘online’ marktaandeel heeft gewonnen van de fysieke winkels. Deze ontwikkeling zal verder gaan en zelfs in een nog hoger tempo en leidt tot meer transparantie en meer concurrentie.

De tot nu toe ingeslagen wegen lopen dood en doen de batterij verder leeglopen

Onder invloed van de economische omstandigheden is door retailers gesneden in de kosten. Dit kan ten koste gaan van de kwaliteit van de retailformules en daarmee van de strategische positie van de retailers. Er zijn investeringen nodig in technologie en in integratie van nieuwe technologie met de winkels. Ook vergt de nieuwe retailomgeving investeringen in de competenties van personeel. Het aantal m² winkelruimte is gestegen en volgens de huidige plannen zal dit doorzetten. Gegeven de verdere groei van online en de integratie van online in de winkels zal dit tot forse druk op de vloerproductiviteit en daarmee de winstgevendheid leiden. Dit geldt vooral voor de non-food sector. De sterke focus op ‘prijs’ heeft enkele negatieve effecten waaronder een vlak formulelandschap en consumenten die ‘verslaafd’ raken aan lage prijzen. Het prijsgevecht is steeds lastiger te winnen door de hoge markttransparantie en schaalvergroting. Uiteindelijk zal de prijsfocus de consument naar het online kanaal drijven.

Kijk voor het volledige rapport op Rabobank.nl.

terug naar franchisenieuws overzicht