Rechter laat Nederlandse Franchise Code vooralsnog buiten toepassing

In een geschil tussen de franchisegever en de franchisenemer werd door de advocaat van franchisenemer inzake een gestelde tekortkoming door franchisegever een beroep gedaan op de Nederlandse Franchise Code. In het vonnis van 22 november 2016 overweegt de rechtbank echter dat daarin “Voor franchisenemers geen rechtens afdwingbare verplichtingen zijn opgenomen” (bedoeld wordt franchisegevers).

Daarmee toont de rechter zich voorshands niet bereid te anticiperen op de suggestie van minister Kamp de code nu al toepasbaar te laten zijn, zoals door sommige advocaten ook al wel wordt bepleit. Voor zover bekend is dit ook de eerste uitspraak waarin de rechter werd verzocht zich over de toepasbaarheid te buigen. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe het wettelijk traject met betrekking tot de code, zoals de minister van Economische Zaken dat zich heeft voorgenomen, zal gaan verlopen. De uiteindelijke status van de code blijft daarmee voor dit moment ook ongewis. Wellicht is dat voor de rechter de reden geweest thans nog niet mee te gaan in toepassing van de NFC. Ongetwijfeld heeft bij de rechter eveneens de overweging meegespeeld dat de NFC in deze casus tussen franchisegever en franchisenemer ook niet bindend was verklaard. Het is in dit stadium aan partijen om te bepalen hoe men met de NFC om wil gaan, en afwachten hoe de juridische status van de code zich gaat ontwikkelen. Mede afhankelijk van deze zaken kan een succesvol beroep op de NFC wel degelijk worden overwogen, ook thans al.

Mr. J. Sterk - Ludwig & Van Dam

J. Sterk – Franchiseadvocaat

Ludwig & Van Dam Franchise advocaten, franchise juridisch advies.

Bron artikel: De Nationale Franchisegids

terug naar franchisenieuws overzicht