Steeds meer jonge ondernemers gaan franchisen

In het kader van Het Nationale Franchise Congres heeft De Nationale Franchise Gids een onderzoek uitgevoerd naar het toenemend aantal jonge ondernemers dat gaat franchisen.

In de laatste jaren is er een duidelijke stijging merkbaar in het aantal jonge ondernemers in franchiseland. Uit onderzoek is gebleken dat het aantal jonge franchiseondernemers met 8% is gestegen.

jonge ondernemers

In 2015 waren er 115.000 jonge ondernemers. Onder jongere ondernemers verstaat De Nationale Franchise Gids ondernemers in de leeftijdscategorie van 20 tot en met 29 jaar. Het afgelopen jaar telde Nederland iets meer dan 125.000 ondernemers in die leeftijdscategorie.

Mede dankzij de werkloosheid en aantrekkende economie zien deze jonge starters kansen in de markt. Deze doelgroep komt na de studie moeilijker aan een baan en ziet mogelijkheden in het ondernemerschap. Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat vooral de franchiseformules die actief zijn in de foodbranche en in de dienstverlening in trek zijn bij deze doelgroep.

Bron: De Nationale Franchise Gids

terug naar franchisenieuws overzicht