Transparantie naar de consument!

Bart Van der Schoot

De nieuwe wereld vereist transparantie en klantgerichtheid. Inspelen op de behoeften van de consument en haar proberen telkens weer te verrassen. In de interactie naar de consument dien je als bedrijf je ware gezicht te laten zien. Vertrouwen krijg je niet, dat moet je verdienen. Is je transparantie beperkt dan loop je de kans negatief in de publiciteit te komen.

In onze samenleving zijn een aantal trends waar te nemen die de klantrelatie kunnen beïnvloeden.

  • Woede, wantrouwen: hier heeft de kredietcrisis aan bijgedragen en het algemeen vertrouwen in onze financiële stelsel is ook niet erg hoog. Het draagvlak voor wantrouwen ligt echter breder in onze samenleving. Negatieve publiciteit rondom het zoveelste goede doel waar gelden niet worden uitgegeven aan waarvoor het bestemd is.
  • Computergeneraties: generaties groeien op met computers. Enerzijds vanuit de gedachten dat ze er zelf erg handig mee zijn, anderzijds verwachten ze dat het bedrijfsleven hierin mee ontwikkeld.
  • Stress: de eisen om te presteren zijn hoog. Behoefte om te ontstressen wordt steeds belangrijker. Meer fitnessen en gezond eten.
  • Vergrijzing: de grote groep 50 plussers zijn minder gevoelig voor wat anderen mensen van ze vinden. Deze groep zoekt bedrijven die oprecht meedenken om de tweede en laatste helft van hun leven zo comfortabel mogelijk in te vullen. Het gaat om de kwaliteit van leven, onafhankelijk en rijk aan keuzes.

Deze trends staan niet los van elkaar. Wikileaks combineert de interactie van een computergeneratie met wantrouwen.  

Maak van klant persona’s…                                                          

Door klanten te analyseren aan de hand van mentaliteiten en gedragskenmerken heb je als bedrijf meer houvast om in te spelen op klantbehoeften. Geef je klant een gezicht maak het ook visueel voor mensen binnen je organisatie die geen direct contact met de klant hebben. Het maakt het mogelijk om in één taal te communiceren.

Uiteindelijk zijn wij afhankelijk van de klant, niet andersom. Hij is een vast onderdeel van het proces, wij doen de klant geen dienst door hem goed te bedienen. Hij doet ons een dienst door bij je te kopen.

terug naar blog overzicht