Uw businessplan op 1 A4

Bart Van der Schoot

Op dinsdag 15 april heb ik een inspiratiesessie bijgewoond die georganiseerd werd door Mazars University.

Het thema van deze sessie was om de uitgangspunten van een goed businessplan op 1 A4 te krijgen. Vaak zijn deze plannen te wollig en uitgebreid en worden daardoor onvoldoende uitgevoerd.

Strategische plannen van 35 pagina’s zijn heel gewoon, als er überhaupt al een businessplan is. Hoewel het de organisatie niet gelukt is een volledig plan op 1 A4 te krijgen, gaf de sessie wel duidelijk aan dat zonder visie en concrete actie je als onderneming niet ver komt. Wat me opviel in de zaal van aanwezigen, is dat er toch nog een aanzienlijk aantal mensen aanwezig waren voor wie deze materie compleet nieuw was. Het is ons dagelijks werk, hierdoor ben je snel geneigd te denken dat iedereen weet hoe je een goed businessplan moet uitwerken.

Dat is al lastig als je te maken hebt met één bedrijf, laat staan als het een franchiseorganisatie betreft met meerdere vestigingen. Dan wordt een duidelijke strategie en uitgewerkt businessplan nog belangrijker. Immers, de mogelijkheden om deze uitgangspunten anders te interpreteren zijn oneindig…

Rode draad van de sessie was ‘doel door doen’. Beschrijf wat je bereikt wilt hebben na een bepaalde tijd en bedenk een strategie om dit doel te bereiken.

  1. Doelen moeten SMART zijn:
  2. Specifiek; duidelijk wat beoogde wordt te bereiken
  3. Meetbaar; uit te drukken in cijfers of ervaringen
  4. Acceptabel; realistisch en haalbaar
  5. Resultaatgericht; het resultaat van de onderneming dienen
  6. Tijdsgebonden; er moet een begin en einde aan zitten (i.v.m. de meetbaarheid)

Al met al een leerzame middag met complimenten voor de organisatie door Mazars.

De FranchiseAdviseur ontwikkelt al 17 jaar strategische businessplannen voor bedrijven. We doen dit met het model ‘strategische canvas’.

De basis voor een nieuw business model ligt in de veranderingen in de markt. Klanten en markten veranderen en uw organisatie moet zich daaraan aanpassen. Vaak gebeurt dit niet of te laat; waarom veranderen als alles goed gaat? Als de klanten en markten daarna bij u afhaken is het vaak te laat om te veranderen. Het tempo van verandering bij de klant en bij uw organisatie moeten wel gelijke tred houden. Uw business model moet worden aangepast met een visie. Een visie die aangeeft waar u over 2-3 jaar wilt staan. We noemen dit de ‘strategische foto’ van uw organisatie.

In het Business Model Canvas staat de klantwaarde centraal, ‘uw belofte’.

Vervolgens bepaalt u welke klantsegmenten u wilt bedienen en welke kanalen hiervoor nodig zijn. Op welke manieren gaan we acquireren, hoe zorgen we voor langdurige klantrelaties en hoe halen we meer omzet uit klanten? Dat zijn enkele vragen die horen bij de klantrelaties die we willen opbouwen. Op welke manieren kunnen we omzet genereren (evt. per segment) en welke bronnen zijn hiervoor nodig? Tot slot moeten we bepalen wat de feitelijke kernactiviteiten zijn en welke partners en kostenstructuren hierbij horen.

De sessies worden door ons vakkundig geleid en uitgewerkt. Dit lukt helaas niet op 1 A4-tje, maar het rapport is makkelijk hanteerbaar en leesbaar.

Met hartelijke groet,

Bart van der Schoot

Indien u meer informatie wilt over bovenstaande onderwerp of een vrijblijvende afspraak met ons wilt maken, neem contact met ons op;

info@franchiseadviseur.nl  of 040 – 78 78 474

 

Ga terug naar blog overzicht

terug naar blog overzicht