Voorstel van wetgeving franchise overeenkomst

De NFV heeft deze week een voorstel voor wetgeving aangeleverd bij Economische Zaken rondom de precontractuele fase. Dit is de fase voorafgaand aan het sluiten van het contract tussen een franchisegever en een franchisenemer. Zo stelt de NFG o.a. een bezinningsperiode voor: gedurende 14 dagen voor het sluiten van de overeenkomst mogen er geen wijzigingen meer ten nadele van de franchisenemer in het contract aangebracht worden.

Meer openheid van zaken

Verder wordt de franchisegever verplicht om de kandidaat franchisenemer in heldere taal uitgebreid te informeren over tal van onderwerpen: de financiële afspraken, de concept-franchiseovereenkomst inclusief toelichting/uitleg, de kandidaat kan de financiële positie van de franchisegever opvragen, etc. Als de franchisegever geen vestigingsplaatsonderzoek en/of financiële prognose heeft dan is de franchisegever verplicht om in ieder geval anoniem gemaakte financiële gegevens te verstrekken van bestaande en indien mogelijk vergelijkbare vestigingen.

Als er in de afgelopen vijf jaar op hetzelfde adres een eerdere franchisevestiging van de formule is geëxploiteerd, dan is de franchisegever verplicht om te informeren over de omzetgegevens van die vestiging.

 

Bron: De Nationale Franchise Gids

Foto: Mona Keijzer, staatssecretaris EZ

terug naar franchisenieuws overzicht