Franchisevereniging

Naast het geven van franchiseadvies aan vele franchisegevers en franchisenemers is De FranchiseAdviseur ook nauw betrokken bij een groot aantal franchiseverenigingen. Een franchisevereniging is een vereniging van franchisenemers van een bepaalde formule. Het bestuur van de franchisevereniging vertegenwoordigt het belang van alle aangesloten franchisenemers richting de franchisegever op het gebied van formulemanagement, contracten, fee en dergelijke.

Begeleiding bij oprichting van een franchisevereniging

De FranchiseAdviseur begeleidt franchisenemers bij het oprichten van een franchisevereniging. Zo helpen wij de franchisenemers met de officiĆ«le documenten zoals de verenigingsstatuten en het huishoudelijk reglement. Maar ook adviseren wij bij het samenstellen van een bestuur en het bepalen van een overlegstructuur. De FranchiseAdviseur vervult binnen diverse franchiseverenigingen vaak de rol van externe voorzitter. Als externe deskundige zijn wij een onafhankelijke gesprekspartner namens alle franchisenemers.

Het bestuur van franchisevereniging

Het bestuur van een franchisevereniging bestaat uit een aantal franchisenemers. Zij vertegenwoordigen alle franchisenemers van de betreffende franchiseformule. Echter kunnen er ook externe kandidaten toetreden tot het bestuur van de franchisevereniging. Dit is vaak een deskundige op het gebied van franchise. Zo vervullen wij de rol als voorzitter bij de franchiseverenigingen van onder andere de formule Pearle. Daarnaast leveren wij desgewenst een notulist. Zo hoeft een bestuurslid tijdens de vergaderingen de aandacht niet te verdelen tussen vergaderen en notuleren. Dit komt de professionaliteit tijdens de verschillende overleggen zeker ten goede.

Voordelen van een externe voorzitter

Het aantrekken van een externe voorzitter heeft diverse voordelen. Zo is een externe voorzitter van een franchisevereniging:

  • Onafhankelijk
  • Objectief
  • Niet emotioneel betrokken
  • Ervaren op gebied van franchise
Franchisevereniging

Noodzaak van een franchisevereniging

Het is noodzaak voor franchisenemers om zich te professionaliseren en een betere gesprekspartner te worden voor de franchisegever. Door zich met zoveel mogelijk franchisenemers te verenigen kan er structureel en inhoudelijk een constructieve bijdrage geleverd worden aan de voortgang en ontwikkeling van de formule. Door de juridische structuur van de vereniging is besluitvorming voor iedereen geldig. Zowel franchisenemers als franchisevers kunnen hier hun voordeel me doen.

Instemmingsrecht nieuwe wet franchise

Zeker nu de franchisewet per 1 januari 2021 van kracht is geworden, is het voor franchisenemers verstandig om te verenigen. In de nieuwe wet is het instemmingsrecht opgenomen. Met de komst van deze nieuwe wet heeft de franchisegever bij diverse beslissingen instemming nodig van de franchisenemers. Bijvoorbeeld als franchisegever van plan is om de franchiseovereenkomst te wijzigen of een afgeleide formule wil exploiteren en deze plannen financiĆ«le gevolgen hebben voor de franchisenemer. In de memorie van toelichting op de franchisewet wordt geadviseerd om een drempelwaarde in de franchiseovereenkomst op te nemen.

Portaal voor franchiseverenigingen

Ook binnen een franchisevereniging is communicatie uitermate belangrijk. Om de aangesloten franchisenemers snel te kunnen informeren is er een handige tool ontwikkeld. Door de inzet van ons franchise portaal, bereikt u direct alle leden van uw franchisevereniging. Het franchise portaal is een beveiligde, online omgeving waar u bijvoorbeeld de notulen, afspraken of vragen kunt plaatsen.

Franchise Portal

Wilt u meer weten over het opzetten van een franchisevereniging? Of wilt u de mogelijkheden bespreken voor een portaal voor uw franchisevereniging? Bel ons op 085 401 1699 of stuur ons dan een vrijblijvende email. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.


Facts & Figures Franchise 2020

  • 33.566 franchisevestigingen
  • 375.100 franchisemedewerkers
  • 903 franchiseformules

Wat onze klanten zeggen

Jan Maat, Franchisevereniging Pearle: "De samenwerking tussen het bestuur van onze franchisevereniging en franchisegever is de afgelopen jaren steeds beter en professioneler geworden. De ondersteuning van De FranchiseAdviseur was hierbij onmisbaar. Met hun ruime kennis en ervaring op gebied van franchise zijn zowel Bart (als voorzitter) en Manon (als notulist) nog altijd een goede toevoeging aan onze vereniging. De communicatie is goed en transparant en de betrokkenheid groot. Hierdoor is het contact prettig en toegankelijk. "

Enkele franchiseverenigingen die wij bijstaan of begeleid hebben.